пам'ять

пам'ять
-і, ж.
1) Здатність запам'ятовувати, зберігати і відтворювати в свідомості минулі враження. || Здатність особливо добре запам'ятовувати що-небудь або користуватися якимось органом чуттів. Музична пам'ять. Зорова пам'ять. Коротка пам'ять.
••

Експліци́тна па́м'ять — свідома пам'ять, пам'ять на матеріал, який усвідомлюється.

Іконі́чна па́м'ять — сенсорна пам'ять, образи якої зберігаються протягом короткого проміжку часу після короткого візуального стимулу.

Імпліци́тна па́м'ять — несвідома пам'ять, пам'ять на матеріал, що його людина не усвідомлює.

Лекси́чна па́м'ять — пам'ять не на значення слів, а на їх графологічні та фонологічні особливості.

Процеду́рна па́м'ять — пам'ять на складні дії, які стали високоавтоматизованими і виконуються без свідомого осмислення процесу.

Ро́злади па́м'яті — зниження або втрата здатності запам'ятовувати, спотворення пам'яті і несправжні спогади.

Семанти́чна па́м'ять — пам'ять на слова та їх значення.

2) Запас вражень, що зберігаються в свідомості і можуть бути відтворені. Викинути з пам'яті. Вилетіти з пам'яті. Зберігати у пам'яті.
••

По па́м'яті — як збереглося в спогадах; без звернення до писаного джерела.

3) Згадка про кого-, що-небудь. || Те, що нагадує про кого-, що-небудь. || чию. Згадка про померлого.
••

Ві́чна па́м'ять кому і без додатка — а) побажання, щоб завжди, вічно пам'ятали померлого; б) (церк.) заключні слова заупокійних служб.

В па́м'ять кого — на честь того, хто вже помер.

На па́м'ять — для того, щоб пам'ятати, не забувати про кого-, що-небудь. **

Приво́дити до па́м'яті — виводити зі стану задумливості, замріяності і т. ін.

Сві́тла па́м'ять — уживається для вираження позитивного ставлення при згадці про померлого.

4) Здатність розумно, тверезо мислити, міркувати; свідомість.
••

Прийти́ до па́м'яті — а) повернутися до свідомості після непритомності, зомління; б) повернутися до спокійного, врівноваженого душевного стану; заспокоїтися.

5) Здатність електронно-обчислювальної машини зберігати і відтворювати записану інформацію; запас інформації, що вводиться і зберігається в ЕОМ. Машинна пам'ять.
6) Сукупність технічних пристроїв і процесів, що забезпечують запис, зберігання і відтворення інформації в електронно-обчислювальній машині; запам'ятовуючий пристрій. Ввести в пам'ять ЕОМ. Блок пам'яті.
••

Асоціати́вна па́м'ять — пам'ять, в якій адресація здійснюється на основі вмісту даних, а не їх місцезнаходження.

Віртуа́льна па́м'ять — неперервний простір пам'яті, який надається користувачеві безвідносно до реальної ємності оперативної пам'яті.

Динамі́чна па́м'ять — пам'ять, у якій зберігання даних забезпечується через періодичну регенерацію вмісту.

Дові́льна па́м'ять — пам'ять, при якій фіксується увага на процесі запам'ятовування.

Енергонезале́жна па́м'ять — пам'ять, вміст якої зберігається у разі вимикання електроживлення.

Є́мнісна па́м'ять — пам'ять, у якій електрична ємність використовується як середовище запам'ятовування.

Зо́внішня па́м'ять — а) засоби пам'яті на змінних носіях; б) пам'ять, дані в якій доступні центральному процесору.

Зорова́ па́м'ять — пам'ять, яка характеризується легким запам'ятовуванням зорових образів.

Імунологі́чна па́м'ять — здатність організму відповідати імунологічною реакцією на повторний контакт з антигеном.

Кріоге́нна па́м'ять — пам'ять, в якій запам'ятовувальним засобом є матеріал із надпровідною властивістю.

Ла́зерна па́м'ять — пам'ять, в якій записування та зчитування інформації здійснюється за допомогою лазерного пучка.

Логі́чна па́м'ять — пам'ять, яка характеризується тим, що елементи запам'ятовуваного пов'язані логічним зв'язком.

Лока́льна па́м'ять — внутрішня пам'ять окремого пристрою ЕОМ.

Магні́тна па́м'ять — пристрій пам'яті, в якому магнітний матеріал використовується як запам'ятовувальне середовище.

Ма́трична па́м'ять — пам'ять, елементи якої мають таке розташування, що доступ до них здійснюється за двома або більше координатами.

Механі́чна па́м'ять — пам'ять, при якій елементи запам'ятовуваного не пов'язані між собою будь-яким зв'язком.

Мимові́льна па́м'ять — пам'ять, при якій не фіксується увага на процесі запам'ятовування.

Надоперати́вна па́м'ять — пам'ять, тривалість звертання до якої значно менша тривалості звертання до оперативної пам'яті.

Напівпровіднико́ва па́м'ять — пам'ять, в якій інтегровані схеми використовуються як елементи пам'яті.

Операти́вна па́м'ять — а) короткочасна пам'ять; б) пам'ять, швидкодія якої сумісна з швидкодією центрального процесора.

Па́м'ять з послідо́вним до́ступом — пам'ять, з якої дані вибираються послідовно розряд за розрядом.

Па́м'ять магази́нного ти́пу — пам'ять, що є апаратною реалізацією магазинного списку – стека.

Пості́йна па́м'ять — пам'ять, вміст якої не може бути змінений в ході роботи ЕОМ.

Рухова́ па́м'ять — пам'ять на послідовність рухів і координацію.

Стати́чна па́м'ять — пам'ять, в якій положення даних та їхнє значення не змінюються в процесі зберігання та зчитування.


Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "пам'ять" в других словарях:

  • пам'ять — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

  • пам'ять — [па/мйат ] т і, ор. т :у …   Орфоепічний словник української мови

  • на пам'ять — іменник з прийменником незмінювана словникова одиниця …   Орфографічний словник української мови

  • пам'ятник — а, ч. 1) кому, чому, розм. чий. Скульптурна споруда в пам ять чи на честь кого , чого небудь. 2) Споруда (звичайно кам яна) на могилі в пам ять померлого; надгробок. 3) діал. Мемуари. 4) перен. Велика справа, що має історичне значення, створена… …   Український тлумачний словник

  • пам'ятний — а, е. 1) Який добре зберігся в пам яті, довго пам ятається. || Такий, про якого пам ятають; знайомий, відомий. || Вартий пам яті, запам ятовування; дорогий як пам ять про кого , що небудь. || Такий, якого не можна забути; незабутній. 2) Який… …   Український тлумачний словник

  • пам'ятковий — а, е. 1) Те саме, що пам ятний. 2) у знач. ім. пам ятко/ве, вого, с. Те, що дарують на пам ять …   Український тлумачний словник

  • пам'ятний — на, не, Гж. Такий, що довго зберігся в пам яті; дорогий, як пам ять про кого небудь; вартий пам яті …   Словник лемківскої говірки

  • пам'ятливий — а, е. 1) Який має добру пам ять, здатний легко запам ятовувати. 2) розм. Те саме, що пам ятний 1). 3) діал. Злопам ятний …   Український тлумачний словник

  • пам'яток — тку, ч., рідко. Те саме, що пам ять. [Бути] при пам ятку …   Український тлумачний словник

  • пам'ятати — (тримати в пам яті); берегти, зберігати (перев. зі сл. пам ять , згадка тощо) …   Словник синонімів української мови


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»